Tag: etykieta

Czy informacje obowiązkowe mogą być umieszczone na kontretykiecie?

Czy informacje obowiązkowe mogą być umieszczone na kontretykiecie?

TAK. Przez etykietę należy rozumieć jakąkolwiek metkę, znak firmowy, znak handlowy, ilustrację lub inny opis pisany, drukowany, tłoczony, odbity lub w inny sposób naniesiony na opakowanie lub pojemnik z żywnością lub załączony do opakowania lub pojemnika z żywnością. Jest nią zatem także kontretykieta. Informacje, które z mocy prawa mają zostać ujawnione na etykiecie, mogą być umieszczane zarówno na etykiecie głównej jak i kontretykiecie.


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.


Formalna strona etykiety

Czy na etykiecie wina z własnej winnicy należy wskazać podmiot butelkujący?

Czy na etykiecie wina z własnej winnicy należy wskazać podmiot butelkujący?

TAK. Nawet jeśli wino zostało wyprodukowane z owoców pochodzących z własnej uprawy i zabutelkowane przez samego winiarza należy oznaczyć je zapisem typu zabutelkowane w naszej piwnicy lub też zabutelkowano w winnicy. Jeśli zaś butelkowanie zostało zlecone zewnętrznemu podmiotowi, należy podać oznaczenie tego podmiotu i zapis zabutelkowano przez… 

Formalna strona etykiety

Czy na etykiecie wina należy dokładnie określić kategorię produktu?

Czy na etykiecie wina należy dokładnie określić kategorię produktu?

TAK. Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, nakłada obowiązek umieszczania na etykiecie oznaczenia przyjęte dla kategorii produktu winiarskiego zgodnie z definicjami podanymi w załączniku IV Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina.

Odstąpić od takiej praktyki można jedynie w przypadku win oznaczonych na etykiecie chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym.

Kategorie produktów winiarskich:

 • wino
 • młode wino w trakcie fermentacji
 • wino likierowe
 • wino musujące
 • gatunkowe wino musujące
 • gatunkowe aromatyczne wino musujące
 • wino musujące gazowane
 • wino półmusujące
 • wino półmusujące gazowane
 • częściowo sfermentowany moszcz winogronowy
 • częściowo sfermentowany moszcz gronowy uzyskiwany z suszonch winogron
 • zagęszczony moszcz winogronowy
 • rektyfikowany zagęszczony moszcz winogrnowy
 • wino z suszonych winogron
 • wino z przejrzałych winogron
 • ocet winny

Formalna strona etykiety

Czy na etykiecie napojów alkoholowych musi być podawany skład?

Czy na etykiecie napojów alkoholowych musi być podawany skład?

NIE. Napoje o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2 % objętościowo zwolnione są z ogólnej zasady, nakazującej wymienienie składników produktu spożywczego, wynikającej z przepisów rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Nie oznacza to oczywiście, że producent napojów alkoholowych nie może umieścić wykazu składników. Jeśli producent zdecyduje się na ten krok musi jednak pamiętać o przestrzeganiu wszystkich, związanych z tym obowiązków. Przede wszystkim producent musi pamiętać o obowiązku informowania o zawartości alergenów.

Podkreślać czy nie?

 

Czy umieszczanie na etykiecie informacji o szczepach winogron jest obowiązkowe?

Czy umieszczanie na etykiecie informacji o szczepach winogron jest obowiązkowe?

NIE. Informacja o nazwie odmiany (lub odmian w kupażu) jest informacją umieszczaną na etykiecie dobrowolnie. Stanowi jednak niewątpliwie kluczową informacje dla świadomego konsumenta. Podobnie jak w przypadku rocznika wina, podanie informacji o odmianach wymaga uzyskania certyfikacji w tym zakresie.

Certyfikacja wina