Tag: piwo

Czy dodatki do piwa po fermentacji zmieniają wysokość akcyzy?

Czy dodatki do piwa po fermentacji zmieniają wysokość akcyzy?

NIE. Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych stanowi, że przy ustalaniu podstawy opodatkowania piwa według skali Plato należy wziąć pod uwagę ekstrakt brzeczki podstawowej, nie uwzględniając przy tym substancji smakowych i syropu cukrowego dodanych po zakończeniu fermentacji.

Czy producent piwa jest obowiązany do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w każdym przypadku?

Czy producent piwa jest obowiązany do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w każdym przypadku?

NIE. Producent piwa jest obowiązany do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, tylko jeżeli zbywa swoje wyroby przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia, o których mowa w art. 18 ust. 1.  ustawy o wychowaniu w trzeźwości – tj. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Czy istnieją regulacje dot. reklamy piwa na plakatach i tablicach reklamowych?

Czy istnieją regulacje dot. reklamy piwa na plakatach i tablicach reklamowych?

TAK. Reklama taka musi zawierać informację bądź o szkodliwości spożywania alkoholu, o treści: „1/2 litra piwa zawiera 25 gramów czystego alkoholu etylowego. Nawet taka ilość szkodzi zdrowiu kobiet w ciąży i jest niebezpieczna dla kierowców” bądź też informację o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych małoletnim, o treści: „1/2 litra piwa zawiera 25 gramów czystego alkoholu etylowego. Sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem”. Informacja taka musi zajmować powierzchnię 20% nośnika reklamowego.

Reklama piwa – wymogi