OPINIE I RAPORTY

OPINIE I RAPORTY

MONITORING PRAWA

Polski system prawa jest daleki od stabilności. Przepisy, orzecznictwo, interpretacje urzędowe zmieniają się nieustannie, modyfikując środowisko pracy przedsiębiorcy. Prowadzimy stały monitoring zmian w prawie dotyczącym rynków alkoholowych (zamów koniecznie nasz ALERT PRAWNY). Możemy też monitorować przepisy zmieniające sytuację prawną konkretnej branży lub nawet wybranego przedsiębiorstwa.

REPREZENTACJA ORGANIZACJI BRANŻOWYCH

Jeśli reprezentujesz organizację pozarządową, która zrzesza producentów, dystrybutorów lub innych przedsiębiorców zaangażowanych w kształtowanie polskiego rynku napojów alkoholowych i potrzebujesz wsparcia prawnego – jesteśmy do Twojej dyspozycji. Pomożemy zarówno w kwestiach organizacyjnych jak
i zasadniczej części działalności lobbystycznej, w szczególności wesprzemy Was zakresie opracowania rzetelnych projektów i rekomendacji dla władz oraz będziemy reprezentować lub doradzać w konsultacjach społecznych.

OPRACOWYWANIE RAPORTÓW, ANALIZ I WNIOSKÓW

Potrzebujesz biznesplanu swojego przedsięwzięcia związanego z produkcją lub handlem napojami alkoholowymi? Opracujemy dla Ciebie zarówno biznesplany formalne na potrzeby banków, funduszy wspólnotowych oraz procesów inwestycyjnych jak też praktycznie wyliczenia i opracowania efektywności
i opłacalności biznesowej Twojego przedsięwzięcia.

TWORZENIE BIZNESPLANÓW

Potrzebujesz biznesplanu swojego przedsięwzięcia związanego z produkcją lub handlem napojami alkoholowymi? Opracujemy dla Ciebie zarówno biznesplany spełniające wymagania stawiane przez banki, operatorów środków wspólnotowych czy też przez fundusze inwestycyjne a także praktyczne wyliczenia i opracowania efektywności biznesowej Twojego przedsięwzięcia.

SPORZĄDZANIE OPINII I EKSPERTYZ PRAWNYCH

Masz wątpliwości co do stanu prawa w interesującej Cię sprawie? Nie wiesz jak wytłumaczyć urzędnikowi swoje racje? Opracujemy dla Ciebie opinie na zadane pytanie dotyczące konkretnej sytuacji prawnej lub faktycznej
a także sporządzimy pisma w postępowaniu administracyjnym, w których przedstawimy urzędnikom nasze stanowisko w sprawie.