Kategoria: REKLAMA I PROMOCJA

Czy można reklamować piwo bezalkoholowe?

Czy można reklamować piwo bezalkoholowe?

TAK. Piwo zawierające do 0,5% obj. alkoholu nie jest napojem alkoholowym w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może być zatem swobodnie reklamowane. Nieco odmienna będzie sytuacja związana z reklamą piwa bezalkoholowego, którego nazwa (lub nazwa producenta którego) będą tożsame z napojem zawierającym alkohol. Wówczas dla reklamy piwa bezalkoholowego stosować musimy przepisy przewidziane dla reklamy piwa zawierającego alkohol.


Reklamowanie piwa raz jeszcze

Czy domowy alkohol może być prezentem świątecznym dla pracowników?

Czy domowy alkohol może być prezentem świątecznym dla pracowników?

NIE. Jedyny wyjątek stanowią bardzo bliskie, rodzinne lub przyjacielskie relacje. Alkohol wytworzony domowym sposobem jest zwolniony z obowiązku zapłaty akcyzy, musi być jednak przeznaczony na własny użytek, przez który rozumie się jedynie potrzeby własne, rodziny oraz przyjaciół. Rozdawanie domowego alkoholu gościom, klientom czy kontrahentom zdaje się wykraczać poza granice użytku własnego.


Legalna produkcja alkoholu na potrzeby domowe

Czy reklama alkoholu na facebooku jest zabroniona?

Czy reklama alkoholu na facebooku jest zabroniona?

NIE. Zakazana jest jedynie reklama i promocja napojów alkoholowych, która ma charakter publiczny, tj. skierowana jest do nieograniczonej liczby odbiorców. Treści reklamowe na facebooku wyświetlane są wyłącznie użytkownikom, którzy są zarejestrowani w serwisie i w nim zalogowani a zatem znani z imienia i nazwiska. Warto jednak ograniczyć wykorzystanie odpłatnych form reklamy jak także wykorzystać dostarczaną przez facebooka, możliwość ograniczenia wieku odbiorców.


Alkohol na facebooku

Czy można organizować promocyjną sprzedaż piwa?

Czy można organizować promocyjną sprzedaż piwa?

TAK. Promocyjna sprzedaż piwa stanowi wprawdzie premiowaną sprzedaż alkoholu, która jest formą promocji napojów alkoholowych zgodnie z art. 2(1) ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Promocje organizowane na piwo są jednak dopuszczalne, gdyż zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych w myśl art. 13(1) ust. 3 tejże ustawy, nie dotyczy piwa.

Czy można reklamować napoje alkoholowe w lokalu posiadającym zezwolenie na ich sprzedaż?

Czy można reklamować napoje alkoholowe w lokalu posiadającym zezwolenie na ich sprzedaż?

TAK. Zgodnie z art. 13(1) ust. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zakazy reklamy i promocji napojów nie dotyczą reklamy i promocji prowadzonej wewnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych oraz na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

 

Czy premiowana sprzedaż napojów alkoholowych jest zakazana?

Czy premiowana sprzedaż napojów alkoholowych jest zakazana?

TAK. Premiowana sprzedaż napojów alkoholowych stanowi przykład zakazanej promocji napojów alkoholowych.  Promocję napojów alkoholowych w rozumieniu art. 2(1) ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy rozumieć jako publiczną degustację napojów
alkoholowych, rozdawanie rekwizytów związanych z napojami alkoholowymi, organizowanie premiowanej sprzedaży napojów alkoholowych, a także inne formy publicznego zachęcania do nabywania napojów alkoholowych.

Należy jednak pamiętać, że zakaz promocji napojów alkoholowych nie dotyczy piwa.

Czy na plakacie reklamującym koncert możliwe będzie umieszczenie loga sponsora – browaru?

Czy na plakacie reklamującym koncert możliwe będzie umieszczenie loga sponsora – browaru?

TAK. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewiduje wyjątek od zasady zakazu reklamy napojów alkoholowych. W przypadku, gdy producent piwa jest jednocześnie sponsorem imprezy masowej, zawodów sportowych czy imprezy muzycznej dopuszczalne jest podanie jego nazwy, bądź użycie znaku towarowego m.in. na plakatach, czy też biletach.

Czy istnieją regulacje dot. reklamy piwa na plakatach i tablicach reklamowych?

Czy istnieją regulacje dot. reklamy piwa na plakatach i tablicach reklamowych?

TAK. Reklama taka musi zawierać informację bądź o szkodliwości spożywania alkoholu, o treści: „1/2 litra piwa zawiera 25 gramów czystego alkoholu etylowego. Nawet taka ilość szkodzi zdrowiu kobiet w ciąży i jest niebezpieczna dla kierowców” bądź też informację o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych małoletnim, o treści: „1/2 litra piwa zawiera 25 gramów czystego alkoholu etylowego. Sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem”. Informacja taka musi zajmować powierzchnię 20% nośnika reklamowego.

Reklama piwa – wymogi