CZYM JEST PRODUKCJA KONTRAKTOWA

CZYM JEST PRODUKCJA KONTRAKTOWA

Produkcja kontraktowa napojów alkoholowych zyskuje na popularności. Polega ona na wykonywaniu usług produkcyjnych na zlecenie firm posiadających biznesowy koncept i znaki towarowe. Producent kontraktowy wytwarza produkty pod marką własną klienta, wykorzystując własną linię produkcyjną, pracowników, doświadczenie i know-how. Klient zaś nabywa produkty oraz oferuje je w swojej sieci dystrybucji pod własną marką.


PRODUCENT KONTRAKTOWY A PRIVATE LABEL

Klasyczna produkcja kontraktowa zakłada przede wszystkim koncept samego produktu. Często wiąże się to z posiadaniem konkretnych receptur, indywidualnym doborem i selekcją składników oraz nadzorem nad produkcją i rozlewem. Najbardziej popularną formą produkcji kontraktowej w świecie alkoholi rzemieślniczych są browary kontraktowe. Posiadają one poza marką, własnym konceptem marketingowym i sprzedażowym także doświadczonych piwowarów i unikalne receptury, których wykonanie zlecają fizycznym browarom. Podobny układ panuje także w świecie polskich destylatów kontraktowych, gdzie właściciele marek istotnie angażują się w proces produkcyjny. Każdy produkt jest zatem unikalnym dziełem, w znacznej części uzależniony sensorycznie i jakościowo od zaangażowania zlecających produkcję właścicieli marki. Kontraktowcy są zatem niewątpliwie pełnoprawnymi twórcami alkoholu, którego fizyczne wytworzenie jedynie powierzono innemu podmiotowi.

Zupełnie odmienna jest sytuacja w przypadku produkcji typu private label. Ta zwykle odnosi się do konkretnych produktów oferowanych przez producenta, które zostają zakupione przez klienta. Na zlecenie tego ostatniego produkt pakowany jest w indywidualne opakowania i znakowany etykietą zamówioną przez klienta. W praktyce zawartość takiego produktu, jest wybrana z ogólnej oferty i jedynie oznaczana cudzą marką.  

W zależności od biznesowych oczekiwań, klienta oraz segmentu rynku, można wybrać mniej lub bardziej kłopotliwą formę współpracy z producentem.


MODEL BIZNESOWY PRODUCENTA KONTRAKTOWEGO

Status producenta kontraktowego a zatem także wymagania formalne jakie przed nim stoją, zależą w głównej mierze od modelu biznesowego jaki został wybrany. Zasadniczo można przyjąć kilka wariantów spotykanych w praktyce:

  • Zlecenia typu private label – minimalne zaangażowanie zamawiającego, kupuje gotowy alkohol z oferty producenta, zleca jego rozlew do wybranych opakowań i oznaczenie własnymi etykietami.
  • Typowa produkcja kontraktowa – klient zamawia konkretny produkt, według własnego pomysłu i receptury, wskazując ewentualnie konkretne surowce i ich źródła oraz dostarczając własne opakowania i etykiety.
  • Produkcja hybrydowa – klient zleca jedynie część procesu produkcji, np. dostarcza częściowo przetworzone surowce lub też samodzielnie dojrzewa i rozlewa napoje alkoholowe.

Różne mogą być też formy dystrybucji napojów alkoholowych:

  • Producent kontraktowy z wpisem do rejestru działalności regulowanej – zasadniczo jest to fizyczny producent napojów alkoholowych, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie stosownego rodzaju napojów alkoholowych, po spełnieniu szeregu wymagań formalnych. Producentem kontraktowym jest jedynie w zakresie outsourcingu części procesu produkcyjnego (np. nie prowadzi samodzielnie fermentacji, destylacji lub rozlewu). Produkcja fizyczna produktów nie jest objęta niniejszym opracowaniem.
  • Producent kontraktowy z własnym zezwoleniem hurtowym i detalicznym – w tym rozwiązaniu producent kontraktowy posiada wszelkie zezwolenia pozwalające zarówno na sprzedaż hurtową (do pośredników handlowych, takich jak sklepy specjalistyczne, restauracje, hotele czy bary) oraz na sprzedaż detaliczną (bezpośrednio do ostatecznego odbiorcy). Producent kontraktowy odkupuje produkt od producenta i sprzedaje go dalej.
  • Producent kontraktowy z własnym zezwoleniem detalicznym – z uwagi na koszty zezwoleń hurtowych lub specyfikę modelu biznesowego, część producentów decyduje się wyłącznie na sprzedaż detaliczną swoich produktów albo też przejmuje sprzedaż detaliczną a sprzedaż hurtową poleca producentowi lub innym, wyspecjalizowanym podmiotom. W tej sytuacji producent kontraktowy jest wyłącznie sprzedawcą detalicznym czyli składa ofertę ostatecznym ich odbiorcom. Otwiera to drogę zarówno do klasycznej sprzedaży w sklepie jak też do sprzedaży podczas różnego rodzaju targów, jarmarków, itp. oraz potencjalnie do sprzedaży z dostawą (sklep internetowy).
  • Producent kontraktowy bez zezwoleń – możliwa jest także sytuacja w której producent, będący właścicielem marki, nie prowadzi zupełnie dystrybucji swoich produktów i zadanie to zleca samemu producentowi lub wybranym podmiotom. Wyłącza to większość procedur formalnych związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych i sprowadza producenta kontraktowego do roli właściciela znaków towarowych, odpowiedzialnego jedynie za promocję marki i animowanie sprzedaży.