DODATKOWE DOKUMENTY WYMAGANE PRZY IMPORCIE WYROBÓW ALKOHOLOWYCH

DODATKOWE DOKUMENTY WYMAGANE PRZY IMPORCIE WYROBÓW ALKOHOLOWYCH

Przy imporcie wyrobów alkoholowych z krajów spoza UE wymagane są zarówno dokumenty handlowe,  potwierdzające właściwą jakość wyrobu jak i ewentualnie dokumenty potwierdzające preferencyjne pochodzenie wyrobu.

Dokumenty handlowe oraz dotyczące przesyłki to:

  1. faktura handlowa,
  2. packing list,
  3. list przewozowy.

Dokumenty potwierdzające jakość wyrobu to:

  1. certyfikat analizy,
  2. dokument VI-1,
  3. dokument zastępujący VI-1 (w przypadku niektórych krajów: np. USA, Australia)
  4. dokument potwierdzający ekologiczne pochodzenie wyrobów.

(Aspekty importu wyrobów z oznaczeniem ekologicznym są opisane w odrębnej procedurze)

Dokumenty potwierdzające preferencyjne pochodzenie wyrobów to:

  1. świadectwo pochodzenia,
  2. dokument EUR-1,
  3. deklaracja na dokumencie handlowym zastępująca dokument EUR-