LISTA KONTROLNA DLA PROJEKTANTÓW ETYKIET

LISTA KONTROLNA DLA PROJEKTANTÓW ETYKIET

NAPOJE SPIRYTUSOWE

Informacje, które muszą pojawić się na etykiecie w JEDNYM POLU WIDZENIA:

  • nazwa kategorii napoju spirytusowego (np. „okowita”, „gin”, „gin destylowany”, „london gin”)
  • rzeczywista objętościowa zawartość alkoholu (w formacie „40 % obj.”) – „obj.” to skrót dla oznaczenia metody pomiaru zawartości alkoholu, nie zaś objętości butelki 
  • wskazanie kraju wytworzenia („wyprodukowano w Polsce”, „produkt Polski”, itp.)
  • wskazanie podmiotu wprowadzającego na rynek (producenta)
  • wskazanie importera (dla napojów importowanych, czyli spoza UE). 
  • ilość produktu netto (w jednostkach miary właściwych dla objętości – mL, cL, L – czcionką wysokości 4 mm) – UWAGA! „ML” to oznaczenie dla megalitów, nie mililitrów 
  • wskazanie alergenów (w przypadku podawania wykazu składników, wyróżnienie ich w składzie)
  • numer partii