PRZESŁANIE BANDEROL DO PRODUCENTA

PRZESŁANIE BANDEROL DO PRODUCENTA

Po odebraniu banderol podatkowych z Urzędu Skarbowego banderole powinny zostać przekazane do eksportera w celu oznaczenia nimi wina.

Banderol nie można przekazywać innym podmiotom! Jedynie importerzy, podmioty sprowadzające wyroby akcyzowe z Unii Europejskiej oraz przedstawiciele podatkowi mogą przekazać banderole podmiotowi mającemu siedzibę poza Polską, aby mógł je nanieść na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, które będą później importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo do naszego kraju. Przy wjeździe do Polski, wyroby te muszą już mieć naklejone banderole. Wyjątkiem jest przywóz tych wyrobów do składu podatkowego, w którym można nałożyć banderole.

Banderole nie mogą być naklejane na terenie Polski! Wyjątek od tego stanowi jedynie możliwość nakładania banderol w składzie podatkowym znajdującym się na terenie Polski i stanowi odrębną procedurę (która zostanie nakreślona w dalszej części niniejszego opracowania). Sposób nałożenia banderol na butelki został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. 2017, poz. 2283).

W przypadku przekazania banderol do dostawcy z kraju z poza UE banderole podlegają procedurze odprawy celnej w eksporcie. Banderole powinny zostać zgłoszone go odprawy celnej na podstawie faktury proforma. Jako załączniki do zgłoszenia celnego powinny zostać przedstawione dokumenty dotyczące odbioru banderol tzn. : decyzją US, protokół wydania banderol oraz zaświadczenie z US o zapłacie i odbiorze banderol. Banderole powinny być przekazane do eksportera w sposób bezpieczny, dający bezpieczeństwo transportu oraz monitorowania przesyłki. Przesyłka z banderolami pozostaje przesyłką wartościową.


ZAŁĄCZNIK – protokół przekazania banderol

ZAŁĄCZNIK – wzór faktury proforma


Podstawa prawna: