REJESTRACJA PŁATNIKA AKCYZY

REJESTRACJA PŁATNIKA AKCYZY

Rejestracja odbywa się przez złożenie do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego Zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego.

Zgłoszenie rejestracyjne powinno zawierać dane dotyczące podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub firmę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgłoszenie rejestracyjne należy podpisać podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego za pośrednictwem platformy PUESC.

www-2.puesc.gov.pl

Efektem rejestracji jest otrzymanie numeru IDSISC, który służy do komunikacji z organami celnymi za pośrednictwem portalu PUESC.

Urzędem w którym składamy wniosek jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.


Podstawa prawna: