REJESTRACJA VAT

REJESTRACJA VAT

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

Co do zasady, każdy produkt, który podlega opodatkowaniu akcyzą, jest także obciążony podatkiem od towarów i usług. Producent wyrobów akcyzowych, musi być zatem jednocześnie płatnikiem podatku VAT.

Prowadząc działalność gospodarczą, przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu (którym jest wystawienie faktury przychodowej), należy zarejestrować się we właściwym Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT. Zgłoszenia płatnika VAT dokonujemy na formularzu VAT-R (od 2017 roku mamy nowy wzór). Także na tym formularzu składamy wniosek o aktualizację naszych danych (w terminie 7 dni od ich zaistnienia).

ZAŁĄCZNIK – formularz zgłoszenia VAT-R

Kolejnym krokiem jest rejestracja do VAT-UE obowiązkowo dotyczy czynnych podatników VAT, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Po dokonaniu rejestracji jako podatnik VAT-UE, podmiot uzyskuje numer VAT-UE (który w praktyce jest jego numerem NIP poprzedzonym przedrostkiem PL).

Rejestracja dla celów VAT jest bezpłatna (ale jeśli będziemy chcieli uzyskać potwierdzenie tej rejestracji to pobierana jest już opłata w wysokości 170 złotych).


UWAGA!

Należy zwrócić szczególną uwagę, że obowiązująca od stycznia 2017 roku nowelizacja przepisów o VAT, stawia na uszczelnienie systemu podatkowego a zatem na większą niż dotąd weryfikację podmiotów zgłaszających się jako płatnicy podatku. Powodem odmówienia rejestracji na liście podatników lub wykreślenia z tej listy może być dla przykładu brak telefonicznego kontaktu z podatnikiem.


Podstawa prawna: