RODZAJE SKŁADÓW PODATKOWYCH

RODZAJE SKŁADÓW PODATKOWYCH

SKŁAD PRODUKCYJNY
Interesujące nas najbardziej są składy podatkowe produkcyjne. Tego typu skład podatkowy wykorzystywany jest do prowadzenia działalności produkcyjnej wyrobów akcyzowych. Składy takie mogą służyć również do magazynowania wyrobów akcyzowych, ale tylko wtedy, gdy jest to powiązane z procesem produkcyjnym.


SKŁAD MAGAZYNOWY
Skład magazynowy to miejsce, w którym wyroby akcyzowe mogą być tylko magazynowane.

SKŁAD PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY
W tego typu składzie, wyroby akcyzowe mogą być produkowane i magazynowane. Magazynowane wyroby nie mogą mieć bezpośredniego związku z czynnościami produkcyjnymi prowadzonymi w tym samym składzie.