SKŁAD PODATKOWY W PRAWIE POLSKIM

SKŁAD PODATKOWY W PRAWIE POLSKIM

Co do zasady produkcja wyrobów akcyzowych, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. Wyjątki dotyczące produkcji napojów alkoholowych, przepisy wprowadzają jedynie dla:

  • wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie;
  • mniej niż 1000 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, win uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina;
  • piwa, wina i napojów fermentowanych, wytwarzanych domowym sposobem przez osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczonych do sprzedaży;
  • mniej niż 10 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, alkoholu etylowego, dokonywanej przez gorzelnie prawnie i ekonomicznie niezależne od wszelkich innych gorzelni oraz niedziałające na podstawie licencji uzyskanej od innego podmiotu;
  • wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy.

Skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są:

  • produkowane,
  • magazynowane,
  • przeładowywane,
  • do którego wyroby te są wprowadzane,
  • z którego są wyprowadzane,

z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Warto zauważyć, iż skład  podatkowy  to  miejsce,  w którym  mogą  być  magazynowane   i produkowane  zarówno wyroby własne przedsiębiorcy jak też wyroby podmiotów  trzecich – możliwe jest zatem prowadzenie i korzystanie ze składu usługowego.

SKŁAD CELNY

Skład podatkowy należy stanowczo odróżnić od składu celnego (pojęcia te bywają często mylone). Skład celny to wydzielone miejsce, zatwierdzone przez organy celno-skarbowe i będący pod ich dozorem. Służy on do składowania i przechowywania towarów spoza obszaru celnego Unii Europejskie i pozwala na przechowywanie towaru bez uiszczania cła i innych podatków.