STAWKI CELNE NA WYROBY SPIRYTUSOWE Z KRAJÓW TRZECICH

STAWKI CELNE NA WYROBY SPIRYTUSOWE Z KRAJÓW TRZECICH

W przypadku importu napojów alkoholowych na teren UE we wszystkich krajach wspólnotowych obowiązują takie same stawki celne dla poszczególnych krajów eksportu.

Stawki cła regulowane są w niektórych przypadkach dwustronnymi umowami pomiędzy UE a określonym krajem. Występują tzw. stawki preferencyjne, czyli dla określonego kraju po przedstawieniu właściwego dokumentu potwierdzającego preferencyjne pochodzenie (EUR-1, deklaracja na dokumencie handlowym)  stosuje się tzw. stawki celne obniżone. Najczęściej w takim wypadku stawki obniżone są do „0 EUR”. W przypadku niektórych krajów (RPA), zgodnie z zawartymi umowami dwustronnymi  zostały ustalone tzw. „kontyngenty taryfowe” czyli stawki preferencyjne dotyczą tylko ściśle określonej ilości sprowadzanego do UE wyrobu spirytusowego w określonym czasie.

Kontyngenty taryfowe są rozliczane na bieżąco – każde sprowadzone do UE produkty w momencie zgłoszenia do odprawy celnej jest  automatycznie zgłaszane do centralnego rejestru kontyngentów w Brukseli. Liczy się kolejność zgłoszenia produktów do odprawy celnej na terenie UE.