Tag: słód

Czy piwo może być wytwarzane z surowców innych niż słód?

Czy piwo może być wytwarzane z surowców innych niż słód?

NIE. Piwo to produkt, w którym głównym składnikiem wykorzystywanym do produkcji jest słód. Noty wyjaśniające dopuszczają do przygotowania brzeczki użycie pewnych ilości np. niesłodowanych zbóż (np. ziarno kukurydzy lub ryż). Składniki te mogą być jedynie dodatkiem. W Nomenklaturze Scalonej i w Notach wyjaśniających brak jest wskazania dopuszczalnego udziału procentowego składników niesłodowanych w piwie otrzymywanym ze słodu. Jednakże udział tych składników, stanowiących zgodnie z wyjaśnieniami jedynie dodatek, nie może powodować, że gotowy wyrób straci charakter piwa otrzymanego ze słodu (wyrok NSA I GSK 1948/15).