Tag: zwolnienie

Czy browar produkujący mniej niż 200 tys. hl piwa rocznie może skorzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego?

Czy browar produkujący mniej niż 200 tys. hl piwa rocznie może skorzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego?

TAK.  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego zwalnia się od akcyzy podatników produkujących piwo, którzy w roku kalendarzowym wyprodukowali do 200 000 hl piwa – w wysokości 50% kwoty akcyzy obliczonej z zastosowaniem stawki akcyzy określonej w art. 94 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym.

 

Niższa akcyza – fakty i mity