TECHNICZNE ZASADY OBLICZANIA WARTOŚCI ODŻYWCZEJ

TECHNICZNE ZASADY OBLICZANIA WARTOŚCI ODŻYWCZEJ

Obliczenie

Wartość energetyczną oblicza się z zastosowaniem współczynników przeliczeniowych:

Wartość energetyczna i ilości składników odżywczych, odnoszą się do żywności w postaci dostępnej w sprzedaży. W stosownych przypadkach informacje mogą się odnosić do żywności po przygotowaniu, pod warunkiem, że podawane są wystarczająco dokładne instrukcje dotyczące przygotowania, a informacje odnoszą się do żywności przygotowanej do spożycia.

Podawane wartości, odpowiednio dla danego przypadku, są wartościami średnimi opartymi na:

a) analizie żywności dokonanej przez producenta;

b) obliczeniu na podstawie znanych lub rzeczywistych wartości średnich użytych składników; lub

c) obliczeniu na podstawie ogólnie dostępnych i zaakceptowanych danych.

Wina gotowe poddawane są zwykle badaniom wystarczającym na obliczenie wartości odżywczej. Rutynowo badamy cukier resztkowy, kwasowość oraz zawartość alkoholu.

Nieco większy kłopot może stanowić jedynie oszacowanie ilości białka w niektórych winach.

Tłuszcz w winie występować nie powinien.


Prezentacja

Dane szczegółowe, są zawarte w tym samym polu widzenia. Prezentowane są łącznie w czytelnym formacie oraz, w stosownych przypadkach, w kolejności prezentacji ściśle określonej prawem.

Dane takie są prezentowane, jeżeli jest na to miejsce, w formacie tabeli z wyrównanymi liczbami. 

Jeżeli nie ma na to miejsca, informacja jest prezentowana w formacie liniowym.