UTWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

UTWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Produkcja alkoholu w Polsce stanowi regulowaną działalność gospodarczą (wyjątek stanowi produkcja wina z winogron pochodzących z upraw własnych w limicie do 1000hl rocznie). Działalność taka może być prowadzona w dowolnej, dogodnej dla producenta formie, przewidzianej przez polski system prawny. Z uwagi na obszerność tej tematyki jak i powszechną dostępność opracowań przedmiotu, w niniejszym dokumencie przedstawiamy wyłącznie krótką informację na temat popularnych form aktywności gospodarczej w branży alkoholowej.


UWAGA! Twój PAKIET PRODUCENTA zawiera usługę wsparcia przy rejestracji dowolnej formy spółki prawa handlowego. Zachęcamy do kontaktu!


DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSOBY FIZYCZNEJ

Działalność gospodarcza prowadzona osobiście przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną stanowi niewątpliwie najprostszą i najbardziej powszechną formę aktywności biznesowej. Jej niewątpliwą zaletą jest brak większych formalizmów i kosztów związanych z rejestracją oraz relatywnie prosta księgowość. Należy jednak pamiętać, że działalność regulowana niesie za sobą pewne obszary ryzyka, którego nie są w stanie zminimalizować najprostsze formy prawne.

Zalety:

 • brak kosztów rejestracji
 • prosta a w związku z tym tania księgowość
 • możliwość skorzystania z podatku liniowego PIT w wysokości 19%

Wady:

 • brak osobowości prawnej (przedsiębiorca to ja)
 • konieczność samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa (bez wspólników)
 • pełna odpowiedzialność osobista (przedsiębiorca odpowiada za wszelkie zobowiązania całym majątkiem prywatnym, bez jakichkolwiek ograniczeń)
 • brak możliwości optymalizacji podatkowej
 • brak możliwości pozyskania inwestora
 • poważne ograniczenia w zbywalności
 • brak sukcesyjności (nie da się dziedziczyć zezwoleń i decyzji administracyjnych co ma szczególne znaczenie w branży produkcji alkoholowej)
 • konieczność opłacania składek ZUS

SPÓŁKA CYWILNA

Popularna spółka cywilna pojawia się tu wyłącznie w formie przestrogi jako wyjątkowo niedoskonała forma wspólnego prowadzenia przedsiębiorstwa przez kilka osób. Kuszące zalety nie są w stanie przy żadnym poważniejszym biznesie naprawić niezwykle ryzykownych nieoptymalności tego podmiotu, który w praktyce nie jest spółką prawa handlowego lecz jedynie cywilno-prawną umową zawieraną pomiędzy przedsiębiorcami. W umowie spółki cywilnej, indywidulani przedsiębiorcy podejmują decyzję o wspólnym prowadzeniu przedsiębiorstwa, wspólnym rozliczaniu podatków oraz wspólnej odpowiedzialności za zobowiązania. Decyzję o prowadzeniu działalności w tej formie należy dokładnie rozważyć.

Zalety:

 • brak kosztów rejestracji
 • relatywnie prosta księgowość
 • możliwość skorzystania z podatku liniowego PIT w wysokości 19%
 • najprostsza możliwość prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa przez kilka osób

Wady:

 • brak osobowości prawnej
 • brak poważniejszych regulacji w prawie powszechnym
 • brak możliwości pozyskania inwestora
 • pełna odpowiedzialność osobista każdego ze wspólników za wszelkie zobowiązania spółki (przedsiębiorca odpowiada za wszelkie zobowiązania całym majątkiem prywatnym, bez jakichkolwiek ograniczeń)
 • brak możliwości optymalizacji podatkowej
 • współwłasność łączna (jak w przypadku współwłasności samochodu, współwłaściciel nie posiada swojej odrębnej części na własność).
 • poważne ograniczenia w zbywalności (z uwagi na współwłasność łączną tym poważniejsze)
 • konieczność opłacania składek ZUS
 • brak sukcesyjności (nie da się dziedziczyć zezwoleń i decyzji administracyjnych co ma szczególne znaczenie w branży produkcji alkoholowej), w zakresie majątku dziedziczeniu podlega zaś jedynie prawo współwłasności w majątku wspólnym
 • skomplikowane i drogie przekształcenie

SPÓŁKA JAWNA

Spółka jawna to osobowa spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą a nie jest inną spółką handlową. Nie posiada jednak osobowości prawnej. Jest to najprostsza, poważna forma prowadzenia spółki w naszym kraju. Z uwagi, że jest pełnoprawną spółką prawa handlowego, jej potencjalnych wspólników chronią zapisy Kodeksu Spółek Handlowych. Co oczywiste z uwagi na swoją prostotę ma jednak pewne wady.

Zalety:

 • stosunkowo niskie koszty rejestracji
 • brak obowiązku prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych

Wady:

 • konieczność rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców KRS
 • solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki z pozostałymi wspólnikami i z samą spółką bez ograniczeń, całym majątkiem własnym (zarówno obecnym jak i przyszłym)
 • powstaje dopiero z chwilą wpisania do KRS
 • brak możliwości pozyskania inwestora
 • ograniczone możliwości w zakresie sprzedaży i sukcesji spółki
 • konieczność opłacania składek ZUS

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą formą spółki prawa handlowego. Zalety spółki kapitałowej posiadającej osobowość prawną, łączą się ze stosunkowo prostymi zasadami jej prowadzania. Głównymi zaletami tej spółki w kontekście produkcji alkoholu jest jej osobowość prawna do której przynależą wszystkie decyzje administracyjne, zezwolenia, umowy i kontrakty. Jest to zatem sprawne narzędzie zarówno w razie potrzeby sprzedaży biznesu jak i w przypadku jego przekazywania w sztafecie pokoleń.

Zalety:

 • osobowość prawna (spółka jest podmiotem praw i obowiązków)
 • odpowiedzialność wspólników ograniczona do wysokości wkładu (ryzyko wyłącznie inwestycyjne)
 • pełna transparentność wynikająca z prowadzonych ksiąg rachunkowych
 • możliwość optymalizacji podatkowej
 • łatwa sprzedaż i sukcesja spółki
 • brak obowiązku opłacania składek ZUS
 • 15% liniowy podatek CIT

 Wady:

 • konieczność rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców KRS
 • opodatkowanie dywidend (ich wypłata nie jest jednak konieczna)
 • droższa księgowość

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Coraz większą popularnością cieszy się spółka komandytowa, łącząca zalety spółek osobowych z ograniczoną odpowiedzialnością wspólników. Z uwagi na efektywność podatkową w przypadku dochodowych przedsiębiorstw jest ona szczególnie polecana.

Zalety:

 • odpowiedzialność komandytariuszy ograniczona do wysokości wkładu (ryzyko wyłącznie inwestycyjne)
 • pełna transparentność wynikająca z prowadzonych ksiąg rachunkowych
 • możliwość dalszej optymalizacji podatkowej
 • łatwa sprzedaż i sukcesja spółki

Wady:

 • konieczność rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców KRS
 • droższa księgowość
 • obowiązek opłacania składek ZUS

Podstawa prawna: