Czy mikrobrowar powiązany kapitałowo z dużym browarem koncernowym może korzystać z obniżonej stawki akcyzy?

Czy mikrobrowar powiązany kapitałowo z dużym browarem koncernowym może korzystać z obniżonej stawki akcyzy?

NIE. Zgodnie z art. 4 ust. 2 dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych Państwa Członkowskie mają prawo stosować do piwa produkowanego przez niezależne, małe browary obniżone stawki podatku akcyzowego. Gdy browar jest powiązany kapitałowo z dużym browarem koncernowym nie jest spełniona przesłanka niezależności.

Preferencyjna stawka akcyzy na piwo: wyrok C‑285/14

Komentarze są wyłączone