Czy producent piwa jest obowiązany do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w każdym przypadku?

Czy producent piwa jest obowiązany do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w każdym przypadku?

NIE. Producent piwa jest obowiązany do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, tylko jeżeli zbywa swoje wyroby przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia, o których mowa w art. 18 ust. 1.  ustawy o wychowaniu w trzeźwości – tj. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Komentarze są wyłączone