FreshMail.pl

Tag: akcyza

Czy piwo może być wytwarzane z surowców innych niż słód?

Czy piwo może być wytwarzane z surowców innych niż słód?

NIE. Piwo to produkt, w którym głównym składnikiem wykorzystywanym do produkcji jest słód. Noty wyjaśniające dopuszczają do przygotowania brzeczki użycie pewnych ilości np. niesłodowanych zbóż (np. ziarno kukurydzy lub ryż). Składniki te mogą być jedynie dodatkiem. W Nomenklaturze Scalonej i w Notach wyjaśniających brak jest wskazania dopuszczalnego udziału procentowego składników niesłodowanych w piwie otrzymywanym ze słodu. Jednakże udział tych składników, stanowiących zgodnie z wyjaśnieniami jedynie dodatek, nie może powodować, że gotowy wyrób straci charakter piwa otrzymanego ze słodu (wyrok NSA I GSK 1948/15).

Czy browar produkujący mniej niż 200 tys. hl piwa rocznie może skorzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego?

Czy browar produkujący mniej niż 200 tys. hl piwa rocznie może skorzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego?

TAK.  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego zwalnia się od akcyzy podatników produkujących piwo, którzy w roku kalendarzowym wyprodukowali do 200 000 hl piwa – w wysokości 50% kwoty akcyzy obliczonej z zastosowaniem stawki akcyzy określonej w art. 94 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym.

 

Niższa akcyza – fakty i mity

Czy próbki alkoholu przesyłane nieodpłatnie z winnic z UE muszą mieć naklejoną banderolę?

Czy próbki alkoholu przesyłane nieodpłatnie z winnic z UE muszą mieć naklejoną banderolę?

TAK. Wszystkie alkohole podlegające obowiązkowi nakładania znaków akcyzy, sprowadzane zza granicy do Polski powinny mieć naklejone banderole podatkowe. Również w przypadku próbek otrzymywanych nieodpłatnie i nieprzeznaczonych do sprzedaży na każdej butelce musi się pojawić banderola podatkowa. W przypadku próbek należy wykonać wszystkie czynności jak przy „dostawie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy” (Art. 78 Ustawy o podatku akcyzowym).

Czy za próbki alkoholu otrzymywane nieodpłatnie od producenta z UE i nie przeznaczone do sprzedaży należy zapłacić w Polsce podatek akcyzowy ?

Czy za próbki alkoholu otrzymywane nieodpłatnie od producenta z UE i nie przeznaczone do sprzedaży należy zapłacić w Polsce podatek akcyzowy ?

TAK. Wszystkich alkoholi sprowadzanych zza granicy do Polski, również otrzymywanych nieodpłatnie dotyczy obowiązek zapłaty podatku akcyzowego. Należy również zgodnie z Ustawą o podatku akcyzowym po dostawie złożyć odpowiednią deklarację podatkową.
W takim przypadku należy wykonać wszystkie czynności jak przy „dostawie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy” (Art. 78 Ustawy o podatku akcyzowym). Aktualnie w Polsce stawka podatku akcyzowego na wyroby winiarskie wynosi 158,00 PLN z 1 hl wyrobu.

Czy legalna jest publiczna degustacja alkoholu bez opłaconej akcyzy?

Czy legalna jest publiczna degustacja alkoholu bez opłaconej akcyzy?

NIE. Banderola jest znakiem potwierdzającym opłacanie akcyzy. Zwolnienie od obowiązku opłacania tego podatku dotyczy  piwa, wina i innych napojów fermentowanych wytworzonych domowym sposobem przez osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczonego do sprzedaży. Warunki te należy rozumieć łącznie. Nawet jeśli wino będzie jedynie prezentowane, bez możliwości jego zakupu, musi posiadać banderolę (opłacać akcyzę) jeśli nie zostanie skonsumowane przez producenta i jego najbliższych.

Wyjątek od obowiązku banderolowania stanowi piwo, które jest zwolnione z obowiązku banderolowania. Nie oznacza to oczywiście, że można w pełni legalnie poddawać publicznej degustacji piwo niewyprodukowane w reżimie akcyzowym.


Nielegalne degustacje?


 

Czy alkohol wyprodukowany na własny użytek możne być podawany nieodpłatnie w restauracji?

Czy alkohol wyprodukowany na własny użytek możne być podawany nieodpłatnie w restauracji?

NIE.  Alkohol wyprodukowany na potrzeby własne może być konsumowany wyłącznie przez samego producenta, członków jego rodziny lub jego gości. Nie istnieje możliwość podawania napojów alkoholowych, bez opłaconej akcyzy, w odmiennych okolicznościach w sposób zgodny z przepisami prawa. Odpłatność nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia.

Na potrzeby własne…

 

FreshMail.pl