Tag: cesja

Czy zezwolenie na hurtową sprzedaż alkoholu może być przeniesione na inne podmioty?

Czy zezwolenie na hurtową sprzedaż alkoholu może być przeniesione na inne podmioty?

NIE. Zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi jest uprawnieniem podmiotowym i jako takie, przyznane jest jedynie konkretnemu, indywidualnie oznaczonemu przedsiębiorcy, który we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą w tym zakresie (wyrok NSA z 13 marca 2003 r., II SA 982/01).