Tag: kontrola

Czy browar musi zgłaszać urzędowi wszystkie warki?

Czy browar musi zgłaszać urzędowi wszystkie warki?

TAK. Podmiot produkujący piwo przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, co najmniej na dzień przed zamierzonym rozpoczęciem procesów produkcyjnych, pisemną informację zawierającą wykaz terminów warek piwa na następny okres, z podaniem daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia gotowania warki.

Czy winiarz produkujący do 1000hl wina z własnej winnicy musi uzyskać zatwierdzenie winiarni z sanepidu?

Czy winiarz produkujący do 1000hl wina z własnej winnicy musi uzyskać zatwierdzenie winiarni z sanepidu?

NIE. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zakłady produkcyjne (tak, mowa także o naszej małej winiarni), które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego, mogą rozpocząć działalność po zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładu przez inspekcję sanitarną.

W stosunku do winiarza, produkującego wino gronowe z własnej winnicy, który mieści się w limicie produkcji wina na poziomie do 100 000 l rocznie, zatwierdzenie zakładu nie jest wymagane (art. 63. ust. 2 pkt 5).


Ustawa z dnia 12 maja 2011 r.o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.


 

REJESTRACJA WINNICY #5 – SANEPID