Tag: podatki

Czy winiarz będący rolnikiem musi opłacać podatek od nieruchomości?

Czy winiarz będący rolnikiem musi opłacać podatek od nieruchomości?

TAK. Budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych są zwolnione z obowiązku opłacania podatku od nieruchomości, jeśli służą wyłącznie działalności rolniczej. Tę zaś należy rozumieć jako: produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb. O winiarzach niestety zapomniano.

Winiarnia a podatek od nieruchomości