Tag: reklamacja

Czy konsumentowi, który kupił alkohol w sklepie internetowym przysługuje prawo do zwrotu?

Czy konsumentowi, który kupił alkohol w sklepie internetowym przysługuje prawo do zwrotu?

TAK. Pomijając kłopotliwą kwestię legalności samej sprzedaży w sklepie internetowym to wino należy traktować jak każdy inny przedmiot handlu. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje jednak konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni.

Reklamacja wina raz jeszcze

Czy klient może złożyć reklamację zakupionego alkoholu?

Czy klient może złożyć reklamację zakupionego alkoholu?

TAK. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności produktu z umową. W szczególności dotyczy to sytuacji gdy sprzedany produkt:

  1. nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na oznaczony umowie cel sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy sprzedaży, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. został wydany klientowi w stanie niezupełnym.

Sprzedawca musi taką reklamację przyjąć i odnieść się do niej w ciągu 14 dni (inaczej zostanie uznana za rozpatrzoną pozytywnie) i w zależności od żądania konsumenta jest obowiązany wymienić wadliwy produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności.

Reklamacja wina raz jeszcze