FreshMail.pl

Tag: szczep

Czy na etykiecie wina należy podać numer certyfikacji?

Czy na etykiecie wina należy podać numer certyfikacji?

TAK.  Numer identyfikacyjny partii wina, które było certyfikowane co do rocznika i/lub odmian winorośli należy umieścić na etykiecie.  Numer taki umieszcza się sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny, czcionką tego samego rodzaju i koloru oraz o tym samym rozmiarze, nie mniejszym niż 2 mm.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu ustalania i umieszczania numeru identyfikacyjnego partii wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli (Dz.U. 2012 poz. 4)


Formalna strona etykiety

Czy umieszczanie na etykiecie informacji o szczepach winogron jest obowiązkowe?

Czy umieszczanie na etykiecie informacji o szczepach winogron jest obowiązkowe?

NIE. Informacja o nazwie odmiany (lub odmian w kupażu) jest informacją umieszczaną na etykiecie dobrowolnie. Stanowi jednak niewątpliwie kluczową informacje dla świadomego konsumenta. Podobnie jak w przypadku rocznika wina, podanie informacji o odmianach wymaga uzyskania certyfikacji w tym zakresie.

Certyfikacja wina

FreshMail.pl