Tag: winiarnia

Czy producent napojów alkoholowych potrzebuje decyzji środowiskowej?

Czy producent napojów alkoholowych potrzebuje decyzji środowiskowej?

TAK. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397), do wymagających uzyskania decyzji środowiskowej, przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się między innymi:

  • browary lub słodownie, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok (§ 3 ust. 1 pkt 99)
  • gorzelnie, zakłady przetwarzające alkohol etylowy oraz wytwarzające napoje alkoholowe takiej jak winiarnie, cydrownie, miodosytnie (§ 3 ust. 1 pkt 101)

 

Czy winiarz będący rolnikiem musi opłacać podatek od nieruchomości?

Czy winiarz będący rolnikiem musi opłacać podatek od nieruchomości?

TAK. Budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych są zwolnione z obowiązku opłacania podatku od nieruchomości, jeśli służą wyłącznie działalności rolniczej. Tę zaś należy rozumieć jako: produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb. O winiarzach niestety zapomniano.

Winiarnia a podatek od nieruchomości