Tag: wino bezalkoholowe

Dlaczego nie można produkować niskoalkoholowego wina musującego w procesie drugiej fermentacji alkoholowej wina odalkoholizowanego?

Dlaczego nie można produkować niskoalkoholowego wina musującego w procesie drugiej fermentacji alkoholowej wina odalkoholizowanego?

Druga fermentacja alkoholowa prowadzi do produkcji nie tylko dwutlenku węgla, ale również etanolu. Przy obecnych rodzajach fermentujących drożdży dodanie tirage liqueur do całkowicie odalkoholizowanego wina musującego prawdopodobnie doprowadziłoby zatem do powstania wina musującego, którego rzeczywista zawartość alkoholu przekraczałaby 0,5 %, a zatem byłoby niezgodne z definicją „wina odalkoholizowanego”. Produkt końcowy nie mógłby zatem być oznakowany jako „wino odalkoholizowane”, ale najprawdopodobniej wchodziłby w zakres definicji „wina częściowo odalkoholizowanego” i powinien być oznakowany właśnie w ten sposób.

CZY DOPUSZCZALNY JEST BŁĄD PRZY OZNACZENIU ZAWARTOŚCI ALKOHOLU W WYROBACH FERMENTOWANYCH?

CZY DOPUSZCZALNY JEST BŁĄD PRZY OZNACZENIU ZAWARTOŚCI ALKOHOLU W WYROBACH FERMENTOWANYCH?

TAK, musi się jednak mieścić w określonej granicy błędu. Dopuszczalne odchylenie dla win spokojnych, wynosi 0,5 % obj. W przypadku wina musującego, win owocowych, cydrów, perry, miodów pitnych, itp. odchylenie nie może przekroczyć 1 % obj (oznaczenie zawartości alkoholu odbywa się w temperaturze 20 °C.).


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności…