Tag: zezwolenie hurtowe

Czy sprzedaż pomiędzy producentem a hurtownikiem stanowi sprzedaż hurtową?

Czy sprzedaż pomiędzy producentem a hurtownikiem stanowi sprzedaż hurtową?

NIE. Sprzedaż hurtową stanowi zgodnie z definicją ustawową, zakup napojów alkoholowych w celu dalszej ich odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia – art. 2(1) ust. 1 pkt 7. Producent ma prawo sprzedać swoje wyroby przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie hurtowe, bez własnego zezwolenia hurtowego.


Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Czy zezwolenie na hurtową sprzedaż alkoholu może być przeniesione na inne podmioty?

Czy zezwolenie na hurtową sprzedaż alkoholu może być przeniesione na inne podmioty?

NIE. Zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi jest uprawnieniem podmiotowym i jako takie, przyznane jest jedynie konkretnemu, indywidualnie oznaczonemu przedsiębiorcy, który we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą w tym zakresie (wyrok NSA z 13 marca 2003 r., II SA 982/01).