UMOWA Z PRODUCENTEM

UMOWA Z PRODUCENTEM

Producent kontraktowy współpracuje z producentem poprzez zlecenie produkcji z przyrzeczeniem wykupu zamówionej partii. Jej zapisy powinny odpowiadać relacji biznesowej ustalonej pomiędzy zamawiającym a producentem. W głównej mierze powinny jednak określać:

  • Rodzaj zamawianego produktu oraz jego parametry
  • Recepturę produktu oraz parametry i dostawców surowców
  • Rodzaj i pojemność opakowania oraz rodzaj zamknięcia (butelka i korek/zakrętka)
  • Ilość produkowanego towaru
  • Dopuszczalne straty
  • Zasady ponoszenia kosztów, ceny i prowizje
  • Warunki zakupu i zapłaty za produkty
  • Zasady reklamacji
  • Odpowiedzialność za straty
  • Prawo do posługiwania się znakiem towarowym

PRZYKŁAD UMOWY KONTRAKTOWEJ