Czy zakazane jest spożywanie alkoholu w miejscach publicznych?

Czy zakazane jest spożywanie alkoholu w miejscach publicznych?

TAK. Na mocy nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości z 2017 roku – zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych (art. 14 ust. 2a). Na konsekwencje tego zapisu i praktykę urzędów oraz sądów przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać.

Komentarze są wyłączone