Tag: alergeny

Czy na etykiecie napojów alkoholowych musi być podawany skład?

Czy na etykiecie napojów alkoholowych musi być podawany skład?

NIE. Napoje o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2 % objętościowo zwolnione są z ogólnej zasady, nakazującej wymienienie składników produktu spożywczego, wynikającej z przepisów rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Nie oznacza to oczywiście, że producent napojów alkoholowych nie może umieścić wykazu składników. Jeśli producent zdecyduje się na ten krok musi jednak pamiętać o przestrzeganiu wszystkich, związanych z tym obowiązków. Przede wszystkim producent musi pamiętać o obowiązku informowania o zawartości alergenów.

Podkreślać czy nie?

 

Czy na etykiecie musi pojawić się informacja o zawartości siarczynów?

Czy na etykiecie musi pojawić się informacja o zawartości siarczynów?

TAK. Jeśli będące alergenami dwutlenek siarki i siarczyny występują w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2, informacja taka musi pojawić się na etykiecie. Informacja o zawartości takich siarczynów, powinna pojawić się na w wykazie składników i zostać wyraźnie podkreślona za pomocą pisma odróżniającego ją od reszty wykazu składnikównp. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła.

Zasadniczą regulacją w zakresie oznaczania żywności jest rozporządzenie (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Podkreślać czy nie?