Czy na etykiecie musi pojawić się informacja o zawartości siarczynów?

Czy na etykiecie musi pojawić się informacja o zawartości siarczynów?

TAK. Jeśli będące alergenami dwutlenek siarki i siarczyny występują w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2, informacja taka musi pojawić się na etykiecie. Informacja o zawartości takich siarczynów, powinna pojawić się na w wykazie składników i zostać wyraźnie podkreślona za pomocą pisma odróżniającego ją od reszty wykazu składnikównp. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła.

Zasadniczą regulacją w zakresie oznaczania żywności jest rozporządzenie (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Podkreślać czy nie?

Komentarze są wyłączone