Tag: KRUS

Czy nie będąc rolnikiem zarejestrowanym w KRUS, trzeba prowadzić działalność gospodarczą w zakresie produkcji wina?

Czy nie będąc rolnikiem zarejestrowanym w KRUS, trzeba prowadzić działalność gospodarczą w zakresie produkcji wina?

NIE. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646) wyłącza swoje stosowanie producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, produkując wino z winogron pochodzących z upraw własnych. Nie wiąże jednak tego statusu z definicją rolnika w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.


Czy winiarz jest rolnikiem?

Czy trzeba być rolnikiem by móc produkować wino?

Czy trzeba być rolnikiem by móc produkować wino?

NIE. Trzeba wiedzieć, że polskie prawo nie zna jednolitego pojęcia rolnika i większość ustaw regulujących kwestie rolne definiuje „rolnika” na własne potrzeby. Nie ma zatem mowy o jednoznacznym statusie rolnika. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, definiuje jedynie „producenta”, przez które to pojęcie, rozumie osobę fizyczną lub prawną, która wyrabia lub rozlewa wino z upraw własnych w celu wprowadzenia go do obrotu (art. 2 ust. 1 pkt 21).


Czy winiarz jest rolnikiem?