Czy trzeba być rolnikiem by móc produkować wino?

Czy trzeba być rolnikiem by móc produkować wino?

NIE. Trzeba wiedzieć, że polskie prawo nie zna jednolitego pojęcia rolnika i większość ustaw regulujących kwestie rolne definiuje „rolnika” na własne potrzeby. Nie ma zatem mowy o jednoznacznym statusie rolnika. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, definiuje jedynie „producenta”, przez które to pojęcie, rozumie osobę fizyczną lub prawną, która wyrabia lub rozlewa wino z upraw własnych w celu wprowadzenia go do obrotu (art. 2 ust. 1 pkt 21).


Czy winiarz jest rolnikiem?

Komentarze są wyłączone