Tag: podatek od nieruchomości

Czy producent wina musi płacić podatek od nieruchomości za pomieszczenia winiarni?

Czy producent wina musi płacić podatek od nieruchomości za pomieszczenia winiarni?

TAK. Budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych są zwolnione z obowiązku opłacania podatku od nieruchomości, mogą jednak służyć wyłącznie prowadzeniu działalności rolniczej (art. 7 ust.1 pkt 4 lit. b).

Działalność rolniczą należy rozumieć produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb (art. 1a ust. 1 pkt 6).

Działalność prowadzona przez winiarza nie staniwu działalności rolniczej w rozumieniu zapisów przedmiotowej ustawy o podatkach lokalnych.


Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U 1991 Nr 9 poz. 31)


Winiarnia a podatek od nieruchomości

Czy winiarz będący rolnikiem musi opłacać podatek od nieruchomości?

Czy winiarz będący rolnikiem musi opłacać podatek od nieruchomości?

TAK. Budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych są zwolnione z obowiązku opłacania podatku od nieruchomości, jeśli służą wyłącznie działalności rolniczej. Tę zaś należy rozumieć jako: produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb. O winiarzach niestety zapomniano.

Winiarnia a podatek od nieruchomości