Tag: zakaz reklamy

Czy szyld reklamowy marki piwnej na elewacji łamie zakaz reklamy alkoholu?

Czy szyld reklamowy marki piwnej na elewacji łamie zakaz reklamy alkoholu?

NIE. Zgodnie z  art. 13¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się reklamy i promocji napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja muszą jednak spełniać dodatkowe warunki. Jeśli szyld reklamowy lub inne elementy wyposażenia lokalu zawierają znak towarowy producenta piwa to nie będzie on stanowił zakazanej formy reklamy.


Zakaz reklamy alkoholu

Czy alkohol wystawiony w sklepowej witrynie łamie przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości?

Czy alkohol wystawiony w sklepowej witrynie łamie przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości?

NIE MA JEDNOZNACZNEJ ODPOWIEDZI. Przyjmując obecny stan orzecznictwa NSA, należy przyjąć, że butelki napojów alkoholowych prezentowane w witrynie sklepowej w taki sposób, że widoczne są znaki towarowe napojów alkoholowych lub symbole graficzne z nimi związane, ewentualnie nazwy lub symbole graficzne przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, łamią zakaz reklamy alkoholu.

Należy pamiętać, że ze zwolnienia z ogólnego zakazu publicznej reklamy i promocji napojów alkoholowych, zwolnione jest piwo.

Awantury z witrynami ciąg dalszy