Czy szyld reklamowy marki piwnej na elewacji łamie zakaz reklamy alkoholu?

Czy szyld reklamowy marki piwnej na elewacji łamie zakaz reklamy alkoholu?

NIE. Zgodnie z  art. 13¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się reklamy i promocji napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja muszą jednak spełniać dodatkowe warunki. Jeśli szyld reklamowy lub inne elementy wyposażenia lokalu zawierają znak towarowy producenta piwa to nie będzie on stanowił zakazanej formy reklamy.


Zakaz reklamy alkoholu

Komentarze są wyłączone