Czy producent wina owocowego podlega ustawie winiarskiej?

Czy producent wina owocowego podlega ustawie winiarskiej?

TAK. Producenci wszystkich napojów winiarskich, w tym win owocowych podlegają ustawie o z dnia 12 maja 2011 r.o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Ustawa ta określa przede wszystkim zasady wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz obrotu tymi wyrobami winiarskimi i zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich.

Przepisów ustawy nie stosuje się do wyrobów winiarskich wyrobionych domowym sposobem na użytek własny i nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu.


Ustawa z dnia 12 maja 2011 r.o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. 

Komentarze są wyłączone