Czy można reklamować napoje alkoholowe w lokalu posiadającym zezwolenie na ich sprzedaż?

Czy można reklamować napoje alkoholowe w lokalu posiadającym zezwolenie na ich sprzedaż?

TAK. Zgodnie z art. 13(1) ust. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zakazy reklamy i promocji napojów nie dotyczą reklamy i promocji prowadzonej wewnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych oraz na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

 

Komentarze są wyłączone