Czy można organizować promocyjną sprzedaż piwa?

Czy można organizować promocyjną sprzedaż piwa?

TAK. Promocyjna sprzedaż piwa stanowi wprawdzie premiowaną sprzedaż alkoholu, która jest formą promocji napojów alkoholowych zgodnie z art. 2(1) ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Promocje organizowane na piwo są jednak dopuszczalne, gdyż zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych w myśl art. 13(1) ust. 3 tejże ustawy, nie dotyczy piwa.

Komentarze są wyłączone