Tag: pit

Czy producent wina może rozliczać się podatkiem zryczałtowanym?

Czy producent wina może rozliczać się podatkiem zryczałtowanym?

NIE. Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym dotyczy wyłącznie niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Opodatkowane w ten sposób mogą być między innymi przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem jednak przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych  produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (art. 1. ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym…) oraz (art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Sprzedaż wina będącego produktem akcyzowym nie może być zatem opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym.


Czy mały winiarz musi płacić podatki?

Czy producent wina nieprowadzący działalności gospodarczej może płacić podatek liniowy?

Czy producent wina nieprowadzący działalności gospodarczej może płacić podatek liniowy?

NIE. Zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350) przychody z działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie wyrobu wina przez producentów będących rolnikami, wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego, uważa się za przychody z innych źródeł. Przychody takie opodatkowane są zatem na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej (18/32%). Liniowy podatek PIT w wysokości 19% zarezerwowany jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą osobiście lub w osobowych spółkach prawa handlowego.


Czy mały winiarz musi płacić podatki?

Czy rolnik produkujący do 100hl wina rocznie musi płacić podatek dochodowy i VAT?

Czy rolnik produkujący do 100hl wina rocznie musi płacić podatek dochodowy i VAT?

TAK. Sprzedaż wina nie jest działalnością rolniczą w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Jeśli sprzedajemy wino korzystając ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej (z upraw własnych do 100hl rocznie), to uzyskane z tego tytułu przychody będą stanowiły tzw. „przychody z innych źródeł”. Kwalifikację taką wprowadza art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350). Wino jako produkt podlegający akcyzie będzie też obciążony podatkiem VAT.


Czy mały winiarz musi płacić podatki?