Czy producent wina nieprowadzący działalności gospodarczej może płacić podatek liniowy?

Czy producent wina nieprowadzący działalności gospodarczej może płacić podatek liniowy?

NIE. Zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350) przychody z działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie wyrobu wina przez producentów będących rolnikami, wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego, uważa się za przychody z innych źródeł. Przychody takie opodatkowane są zatem na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej (18/32%). Liniowy podatek PIT w wysokości 19% zarezerwowany jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą osobiście lub w osobowych spółkach prawa handlowego.


Czy mały winiarz musi płacić podatki?

Komentarze są wyłączone