PAKIET PRODUCENTA – ŁUKASZ ŚLEDZIŃSKI

PAKIET PRODUCENTA – ŁUKASZ ŚLEDZIŃSKI

PODRĘCZNIK OPERACYJNY – PRODUKCJA NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH


Szanowni Państwo,

Niniejszym, przekazujemy w Państwa ręce, kompletny opis procedury rejestracji przetwórni wytwarzającej rzemieślnicze wyroby spirytusowe w Polskich warunkach prawnych, dla gorzelni produkującej napoje spirytusowe do 100 hl czystego spirytusu w ciągu roku. Dokument zawiera opis czynności niezbędnych do rozpoczęcia oficjalnej produkcji tego typu produktów w naszym kraju. Produkcja każdego alkoholu, będącego jednocześnie produktem spożywczym i akcyzowym, stanowi naturalnie działalność regulowaną i jako taka poddana jest szczególnej kontroli. Podstawowe reżimy prawne w których musimy funkcjonować jako producenci, obejmują poza oczywistymi regulacjami dotyczącymi działalności gospodarczej oraz systemu podatkowego, także przepisy sanitarne, akcyzowe oraz regulacje prawa żywnościowego. Niniejsze opracowanie uwzględnia przede wszystkim procedury urzędowe związane rejestracją produkcji napojów alkoholowych, zgłoszeniem zakładu do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych oraz organów skarbowo celnych. Dokument poszerzony został jednak także o informacje prawne dotyczące szczególnie wrażliwych obszarów aktywności produkcyjnej już po zakończeniu procedury legalizacji, takich jak znakowanie produktów czy ograniczenia reklamy i promocji wyrobów alkoholowych.

Proszę pamiętać, że w razie wszelkich problemów z interpretacją niniejszego opracowania lub kłopotów praktycznych z urzędami, pozostajemy w Państwa dyspozycji.

Życzymy sprawnej rejestracji oraz wyłącznie przednich trunków,


SPIS TREŚCI

 1. PRODUKCJA WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH W POLSCE
 2. DEFINICJA WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH
 3. UTWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA
 4. REJESTRACJA VAT
 5. DECYZJA ŚRODOWISKOWA
 6. WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
 7. DOKUMENTACJA HACCP
 8. PACZKOWANIE TOWARÓW
 9. WYMAGANIA SANITARNE
 10. WPIS I ZATWIERDZENIE ZAKŁADU (SANEPID)
 11. WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
 12. STAWKI AKCYZY
 13. REJESTRACJA PŁATNIKA AKCYZY
 14. REJESTRACJA W SYSTEMIE PUESC
 15. SYSTEM ZAWIESZONEGO POBORU AKCYZY
 16. SKŁAD PODATKOWY W PRAWIE POLSKIM
 17. RODZAJE SKŁADÓW PODATKOWYCH
 18. MIEJSCE PROWADZENIA SKŁADU PODATKOWEGO
 19. ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO
 20. REGULAMIN SKŁADU PODATKOWEGO
 21. ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE
 22. WYDANIE ZEZWOLENIA
 23. SYSTEMY ELEKTRONICZNE
 24. URZĘDOWE SPRAWDZENIE
 25. OBOWIĄZKI PŁATNIKA AKCYZY
 26. CERTYFIKACJA ZBIORNIKÓW POMIAROWYCH
 27. ZATWIERDZENIE EWIDENCJI BANDEROL
 28. WNIOSEK O WYDANIE BANDEROL
 29. ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
 30. OGRANICZENIA SPRZEDAŻY ALKOHOLU
 31. REKLAMA I PROMOCJA ALKOHOLU